habit tracker, śledzik nawyków, nawyki - przykład wykorzystania