realizacja dużego projektu, czyli jak zjeśc słonia